menu: Kontakt | O nas | Siedziba | Pobierz

Aktualności


25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy
o ochronie danych osobowych.

w związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje

więcej »

 Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z końcem marca zostaje zakończone świadczenie usług internetowych poprzez system KIRI. Do dyspozycji naszych klientów pozostaje nowy system bankowości internetowej EBO w wersji na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne pracujące w systemie Android.

Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno już od dwóch lat udostępnia swoim klientom nowy system bankowości internetowej EBO. Wprowadzenie tego systemu wynika z dążenia Banku do świadczenie usług na jak najwyższym poziomie i sprostaniu rosnących oczekiwań naszych Klientów. Pierwszą z nowych funkcji systemu była zmiana interfejsu użytkownika oraz wprowadzenie internetowej bankowości mobilnej. Nowa aplikacja umożliwia uruchomienie systemu zarówno na komputerach PC i Mac jak również na smartfonach i tabletach pod kontrolą systemu operacyjnego Android.
Pozwala również, na sprawdzanie lokat , kredytów , stanu kart kredytowych i kart płatniczych , wyszukiwanie najbliższych bezprowizyjnych bankomatów poprzez aplikację mobilną.
Potrzeby klientów różnią się w zależności od ich segmentu. W przypadku klientów detalicznych oczekiwania dotyczą np. możliwości szybkiego złożenia zlecenia, założenia lokaty, obserwacji harmonogramu spłat kredytu i dostępu do bieżącego salda oraz mobilności usług. W przypadku klientów korporacyjnych wachlarz potrzeb znacznie się zwiększa. Klienci korporacyjni oczekują obsługi swoich produktów oraz narzędzi do realizacji zaawansowanych wymagań biznesowych.
Wspólną potrzebą wszystkich użytkowników jest możliwość korzystania z systemu, który to zagwarantuje a mianowicie Elektroniczne Biuro Obsługi ONLINE, które zastępiło system bankowości internetowej KIRI.
Pragniemy również poinformowac, iż wdrażanie nowych usług do systemu bankowości internetowej EBO nadal trwa. W 2016 roku uruchomiliśmy możliwość dokonywania szybkich przelewów poprzez usługę SORBNET skracając czas przekazania płatności do pozostałych banków. W miarę uruchomoenia kolejnych usług będziemy o nich informowali naszych klienów poprzez stronę i obsługe bezpośrednią.
Aktualny adres strony interentowej dla nowego systemu EBO : EBO 24 PL


Warunkiem korzystania z nowej usługi usługi jest złożenie w Banku wniosku o zmianę systemu.


Od 25 maja zaczyna obowiązywać nowa ustawa o ochronie danych osobowych RODO

W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych składający się z wniosku dotyczącego rozporządzenia zawierającego ogólne regulacje w zakresie ochrony danych oraz wniosku dotyczącego dyrektywy zawierającej szczególne regulacje dotyczące ochrony danych dla sektora odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa.
15 grudnia 2015 roku, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących ochrony danych, tworząc nowoczesne i zharmonizowane ramy prawne w zakresie ochrony danych w całej UE. 8 kwietnia 2016 roku Rada przyjęła rozporządzenie i dyrektywę, następnie Parlament Europejski zatwierdził je 14 kwietnia 2016 r.
W dniu 4 maja 2016 roku, oficjalne teksty rozporządzenia i dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach urzędowych. I choć rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2016 r. to stosowane bezpośrednio będzie od dnia 25 maja 2018 r. Dyrektywa weszła w życie w dniu 5 maja 2016 roku, a państwa członkowskie UE mają na jej wdrożenie do porządku prawa krajowego czas do dnia 6 maja 2018 r.

W związku z wejściem, w całej Uni Europejskiej z dniem 25 maja, nowych przepisów o ochronie danych osobowych
przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znjadziesz poniżej oraz w pliku pdf, jak również w zakładce do pobrania.
Dowiecie się Państwo się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie są związane z tym Państwa prawa i obowiązki.

Klauzula Informacyjna dla klientów BS Daleszyce - Górno : *.pdf RODO


Informujemy, iż zostały uruchomione nowe numery telefonów w Oddziałach Górno i Bieliny

Mamy nadzieję, że możliwość kontaktu bezpośrednio z wybranym działem lub konsultatem usprawni kontakt i wpłynie na skrócenie czasu obsługi.
Zostanie utrzymana możliwość kontaktu z Bankiem poprzez stare numery telefonów.
Zmiana dotyczy jedynie nowej numeracji, która pozwoli na kontakt z wybranym stanowiskiem obsługi klienta, kasą czy kredytami.
W przypadku oddziału Górno nowa numeracja zaczyna się od numeru 413024 060 oraz kończy na numerze 41 3024 079
Zmianie ulegają również numery faxów: FAX sala operacyjna 41 3024 071, FAX Sekretariat 41 3024 072
W przypadku oddziału Bieliny nowa numeracja zaczyna się od numeru 413220 080 oraz kończy na numerze 413220 099
Zmianie ulegają również numery faxów: FAX sala operacyjna 4132200 88, FAX Kredyty 41 32200 89


Zakończyl się remont oddziału Banku Spółdzielczego w Bielinach

Uprzejmie informujemy, że w 2016 roku w celu podniesienia komfortu obsługi w oddziale banku w Bielinach prowadziliśmy remont sali obsługi oraz innych pomieszczeń obsługi bezpośredniej. Remont dotyczył zarówno pomieszczeń oddziału Bieliny jak również terenu wokół budynku. Po remoncie, zostały oddane do użytku naszych klientów pomieszczenia sali operacyjnej w nowej formie obługi bezpośredniej, pomieszczenia obsługi kredytowej na piętrze jak również więcej miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Banku. Zmienione zostały również numery telefonów oddziału banku Bieliny. Umożliwi kotakt bezpośrednio z wybranym działem lub konsultatem banku, co w znacznym usprawni i skróci czas obługi telefoniczej .


Tylko do końca roku oferujemy Państwu bardzo korzystny kredyt gotówkowy BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS


Wychodząc na przeciw naszym klientom został uruchomiony kredyt gotówkowy z oprocentowaniem 9% oraz prowizją jedynie 1%.
Maksymalna kwota kredytu to 30 tys. złotych
Zapraszamy do naszych placówek, oferta ważna jedynie do końca roku.

Przegląd prasy - miesięcznik Bank


Miesięcznik Bank opublikował wywiad z Teresą Kudlicką, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku. W niektórych obszarach banki spółdzielcze są lepsze od banków komercyjnych. Ich przewagą jest doświadczenia we współpracy z MŚP i rolnikami. Bardzo istotna jest również relacyjność, bezpośredni kontakt z klientem. Bank Spółdzielczy w Płońsku obserwuje powrót klientów, którzy byli partnerami w przeszłości ale odeszli do banków komercyjnych. Dla przedsiębiorców ważny jest bezpośredni kontakt i negocjowanie warunków bezpośrednio z zarządem. Ponadto w okresie kryzysu banki komercyjne ograniczyły działalność kredytową co zwróciło uwagę klientów na banki spółdzielcze. Należy pamiętać o zmieniających się potrzebach klientów, które wymuszają pogłębienie i umiejętne wykorzystanie wiedzy o nim. Część banków opiera się jedynie na wiedzy wynikającej z osobistej znajomości swoich klientów.Najważniejsi dla nas są ludzie oraz ich zaufanie.

Zapraszamy do naszych placówek.

 

Uwaga: Żadna z informacji umieszczonych na niniejszej Witrynie Internetowej nie stanowi oferty handlowej. Informacje umieszczone na Witrynie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego