menu: Kontakt | O nas | Siedziba | Pobierz

Karty płatnicze
Rodzaje i właściwości kart płatniczych używanych
przez Banki Spółdzielcze w Polsce.

więcej »

VISA CLASSIC DEBETOWA

Karta VISA Classic Debetowa działa w trybie online, dzięki czemu autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo. Operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku klienta. Środki wpływające na rachunek klienta są w tej samej chwili do jego dyspozycji.

Posługując się kartą płatniczą VISA Cassic  DEBETOWA, możesz:
• dokonywać płatności kartą przez internet.
• wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, VISA Classic lub PLUS w tym z ponad 4000 wskazanych bankomatów Zrzeszeń : BANK BPS SA, GBW SA, MR Bank SA oraz banków BGŻ SA i Kredyt Bank SA bez prowizji,
• płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą,
• sprawdzić wysokość wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę.

VISA ELECTRON

Międzynarodowa karta płatnicza VISA Electron to nowoczesny bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy oferowany przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta VISA Electron przeznaczona jest dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ceniących komfort, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.

Posługując się kartą płatniczą VISA Electron, możesz:
• płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA Electron bez prowizji
• wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA Electron, VISA lub PLUS w tym z ponad 4000 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS S.A., GBW S.A., MR Bank S.A., oraz banków BGŻ S.A., i Kredyt Bank S.A. bez prowizji.
• wypłacać gotówkę w placówkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem
• sprawdzać wysokość wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę
• dokonać zmiany numeru PIN w bankomatach sieci grupy BPS, BZWBK 24
• dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.
 

VISA CLASSIC

Międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic to nowoczesny bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy oferowany przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, zapewniający stały
i szybki dostęp do pieniędzy. Karta VISA Classic jest dowodem zaufania Banku dla wiarygodnych klientów.

Posługując się kartą płatniczą VISA Classic, możesz:
• posługiwać się na całym świecie - jest ona powszechnie akceptowana,
• płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA Electron bez prowizji
• wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA Electron, VISA lub PLUS w tym z ponad 4000 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS S.A., GBW S.A., MR Bank S.A., oraz banków BGŻ S.A., i Kredyt Bank S.A. bez prowizji.
• wypłacać gotówkę w placówkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA,
• sprawdzać wysokość wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
• dokonać zmiany numeru PIN w bankomatach sieci grupy BPS, BZWBK 24,
• dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,
• realizować płatności w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych, czym różni się od karty VISA ELECTRON.

VISA BUSINESS

Międzynarodowa karta płatnicza VISA Business to nowoczesny bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy oferowany przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta VISA Business Electron przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych - firm, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego posiadających rachunek bieżący prowadzone w Banku BPS S.A. lub zrzeszonych Bankach Spółdzielczych.

Posługując się kartą płatniczą VISA Classic, możesz:
• płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA lub VISA Electron, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
• wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA Electron, VISA lub PLUS,
• wypłacać gotówkę w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA lub VISA Elelectron,
• sprawdzać wysokość dostępnego limitu indywidualnego w bankomatach świadczących taką usługę,
• dokonać zmiany numeru PIN w bankomatach sieci grupy BPS, BZWBK 24,
• dokonywać transakcji w formie zamówień pocztowych telefonicznych i internetowych.

VISA BUSINESS ELECTRON

Międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Electron to nowoczesny bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy oferowany przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta VISA Business Electron przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki bieżące prowadzone w Banku BPS S.A. lub zrzeszonych Bankach Spółdzielczych. Karta ta jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych z uwagi na niską cenę karty.

Posługując się kartą płatniczą VISA Business Electron, możesz:
• płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA lub VISA Electron, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
• wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA Electron, VISA lub PLUS, w tym z ponad 4000 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS S.A., GBW S.A., MR Bank S.A., oraz banków BGŻ S.A. i Kredyt Bank S.A. bez opłat,
• wypłacać gotówkę w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA lub VISA Electron,
• sprawdzać wysokość dostępnego limitu indywidualnego w bankomatach świadczących taką usługę,
• dokonać zmiany numeru PIN w bankomatach sieci grupy BPS, BZWBK 24.

VISA MAESTRO JUNIOR

Karta płatnicza Maestro JUNIOR to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy o międzynarodowym zasięgu, oferowany przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy młodzieży w wieku 13-18 lat.

Karta płatnicza Maestro JUNIOR umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą:
• płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematami:Cirrus i Maestro w tym ponad 4000 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS S.A., GBW S.A., MR Bank S.A., oraz banków BGŻ S.A. i Kredyt Bank S.A. bez prowizji,
• wypłat gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard Inc. oznaczonych emblematem Maestro,
• sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach sieci BZWBK 24.