menu: Kontakt | O nas | Siedziba | Pobierz

Kontakt
Bank Spółdzielczy Daleszyce Górno uruchomił w siedzibie Banku nowe
numery telefonów bezpośrednich aby przyśpieszyć kontakt naszych
pracowników z klientami. Teraz każdy może połączyć się ze
stanowiskiem wykręcając numer 41 3490 oraz numer wewnętrzny i od
razu podjąć rozmowę z konsultantem.
Analogicznie działają centrale telefoniczne w Oddziałach Banku.
Dla oddziału Górno jest to numer 41 3024,
natomiast dla oddziału Bieliny 41 3220.

 

Bank Spółdzielczy Daleszyce Górno - Centrala Banku

Plac Staszica 32
26-021 Daleszyce

Telefony    
Centrala Banku  : 41 3490 - 100
Fax   : 41 3490 - 144 

Sala Operacyjna I
Stanowisko 1 - kredyt indywidualny : 41 3490 121
Stanowisko 2 - obsługa klienta : 41 3490 122
Stanowisko 3 - obsługa klienta   : 41 3490 123
Stanowisko 4 - obsługa klienta : 41 3490 124
Stanowisko 5 - kredyt indywidualny  : 41 3490 125
Fax - Sala operacyjna 1  : 41 3490 126
Sala Operacyjna II    
Stanowisko 1-podmioty gospodarcze : 41 3490 131
Stanowisko 2-podmioty gospodarcze : 41 3490 132
Stanowisko 3-podmioty gospodarcze : 41 3490 133
Stanowisko 4-podmioty gospodarcze : 41 3490 134
Stanowisko 5 - kasa    : 41 3490 135
Fax - Sala operacyjna 2  : 41 3490 127
     
Sekretariat  : 41 3490 101
Główny księgowy   : 41 3490 141
Sprawozdawczość : 41 3490 143
Ocena ryzyka : 41 3490 142
Kadry : 41 3490 156
Informatyka : 41 3490 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poczta elektroniczna
centrala@bsdaleszyce-gorno.pl

Adres do składania reklamacji
reklamacje@bsdaleszyce-gorno.pl
 

Bank Spółdzielczy Daleszyce Górno  - oddział Górno

Górno 80
26-008 Górno

Telefony    
Centrala : 41 3024 060 / 41 3023 011
FAX Sala operacyjna : 41 3024 071
FAX Sekretariat : 41 3024 072
Sala Operacyjna    
Stanowisko 1 Obsługa klienta : 41 3024 061
Stanowisko 2 Obsługa klienta : 41 3024 062
Stanowisko 3 Obsługa klienta : 41 3024 063
Stanowisko 4 Obsługa klienta : 41 3024 064
Kasa : 41 3024 066
Kredyt indywidualny / gospodarczy : 41 3024 067
FAX Kredyty : 41 3023 073
Sekretariat : 41 3024 068
Dyrektor Oddziału : 41 3024 070
Kredyty informacja : 41 3023 073


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poczta elektroniczna
centrala@bsdaleszyce-gorno.pl

Adres do składania reklamacji
reklamacje@bsdaleszyce-gorno.pl
 

Bank Spółdzielczy Daleszyce Górno - oddział Bieliny

ul. Partyzantów 10
26-004 Bieliny

Telefony    
Centrala : 41 3220 080 /
41 3025 079
FAX Sala operacyjna : 41 3220 088
Sala Operacyjna    
Stanowisko 1 Obsługa klienta : 41 3220 081
Stanowisko 2 Obsługa klienta : 41 3220 082
Stanowisko 3 Obsługa klienta : 41 3220 083
Stanowisko 4 Obsługa klienta : 41 3220 084
Stanowisko 5 Obsługa klienta : 41 3220 085
Kredyt indywidualny / gospodarczy 1 : 41 3220 090
Kredyt indywidualny / gospodarczy 2 : 41 3220 091
FAX Kredyty : 41 3220 089
Dyrektor Oddziału : 41 3220 092

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poczta elektroniczna
centrala@bsdaleszyce-gorno.pl

Adres do składania reklamacji
reklamacje@bsdaleszyce-gorno.pl

 

Zapraszamy do naszych placówek