menu: Kontakt | O nas | Siedziba | Pobierz

Oferta dla Rolników

Skrócona oferta dla klientów
prowadzących działalność rolniczą
Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

więcej »

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej,
a w szczególności na zakup:
1) oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
2) nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
3) materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw, inwentarza żywego w obrocie międzysąsiedzkim,
4) środków ochrony roślin,
5) artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
6) innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu obrotowego jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej.
Bank udziela kredytów obrotowych w złotych na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej określonej uchwałą Zarządu Banku obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. W okresie trwania umowy kredytu, Bank zastrzega sobie możliwość zmiany oprocentowania kredytów.